Διεύθυνση Επιστράτευσης Α4

Διπλωματούχοι Οπλίτες (Ιατροί – Οδοντίατροι – Κτηνίατροι)