Για οποιαδήποτε πληροφορία και αναλόγως του Νομού που διαμένουν μόνιμα οι έφεδροι, μπορούν να επικοινωνούν με τις Μονάδες Επιστράτευσης (ΜΕ) στις οποίες υπάγονται. Επίσης, μπορούν να επικοινωνούν στο e-mail της Διεύθυνσης Επιστράτευσης του Γενικού Επιτελείου Στρατού str-ges- des(at)army(dot)gr και για θέματα του ιστοτόπου και της ηλεκτρονικής εφαρμογής αποστολής- ειδοποίησης εφέδρου efedros.army.gr στο e-mail: des-mo(at)army(dot)gr.

Σε περίπτωση οποιασδήποτε επικοινωνίας με τα αρμόδια όργανα Επιστράτευσης είναι απαραίτητη η γνωστοποίηση, πέραν του ονοματεπωνύμου και του Στρατιωτικού Αριθμού (ΣΑ).

ΠΡΟΣΟΧΗ: Σε περίπτωση αλλαγής της διεύθυνσης διαμονής , για οποιονδήποτε λόγο, οι έφεδροι οφείλουν να επικοινωνούν ΑΜΕΣΑ με τη Μονάδα Επιστράτευσης, για να δηλώσουν τη νέα διεύθυνσή τους.

Παρακαλούμε, όπως μας αποστείλετε τυχόν προτάσεις - ιδέες για αναβάθμιση -εμπλουτισμό του ιστοτόπου στο e-mail: des-mo(at)army(dot)gr.