Βιογραφικό Διευθυντή ΓΕΣ / Α4 (ΔΕΣ)

Με απόφαση του ΓΕΣ στις 22 Μαρ 2021 ο Ταξίαρχος Κωνσταντίνος Καραμανίδης τοποθετήθηκε Διευθυντής στη Διεύθυνση Επιστρατεύσεως (Α4) του ΓΕΣ.

Ο Ταξίαρχος Κωνσταντίνος Καραμανίδης γεννήθηκε το 1968 στην Αλεξανδρούπολη, όπου και ολοκλήρωσε τις σπουδές του στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

Εισήλθε στη Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων το 1985 και αποφοίτησε το 1989 ονομασθείς Ανθυπίλαρχος.

Είναι απόφοιτος του Σχολείου Βασικής και Προκεχωρημένης Εκπαίδευσης της ΣΤΘ, της Σχολής Επιτελών (ΣΧΕΠ), της Ανωτάτης Σχολής Πολέμου (ΑΣΠ) και της Σχολής Εθνικής Άμυνας (ΣΕΘΑ).

Επίσης είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών «Στρατηγικές Σπουδές Ασφαλείας» (Master of Arts in Strategic Security Studies) του ΠΑΝΤΕΙΟΥ Πανεπιστημίου.

Κατά τη διάρκεια της στρατιωτικής του σταδιοδρομίας υπηρέτησε ως Επιτελής και Διοικητής Υπομονάδας σε Μονάδες του όπλου των ΤΘ, ως Διοικητής σε τρεις Μονάδες του όπλου των ΤΘ, ως Επιτελής σε Επιτελεία Σχηματισμών, ως Τμηματάρχης στο ΓΕΣ και στο ΓΕΕΘΑ, ως Επιτελάρχης Μεραρχίας, ως Υδκτης Ταξιαρχίας και ως Διοικητής ΤΘ Ταξιαρχίας.

Έχει τιμηθεί με όλα τα προβλεπόμενα παράσημα, μετάλλια και διαμνημονεύσεις.

Ομιλεί Αγγλικά και Ρωσικά.

Ο Ταξίαρχος Κωνσταντίνος Καραμανίδης είναι παντρεμένος και έχει μια κόρη.