Χαιρετισμός Διευθυντή

Αγαπητοί Έφεδροι

Η ύπαρξη εκπαιδευμένης και ετοιμοπόλεμης Eφεδρείας, ανέκαθεν, ήταν παράγοντας υψίστης σημασίας για την υπεράσπιση της εθνικής ανεξαρτησίας και της εδαφικής ακεραιότητας της Πατρίδας μας.

Αποτελεί το μέσο για να αποκτήσουν οι Μονάδες την επάνδρωση πολεμικής περιόδου, να συμπληρώσουν τις εκκρεμότητες στη δομή τους και να αντικαταστήσουν τις απώλειες, που είναι πιθανό να προκύψουν στο πεδίο της μάχης. Συναφώς, η Eφεδρεία αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι του Eνεργού Στρατού και συμβάλει στην επαύξηση. της επιχειρησιακής ετοιμότητας του στρατεύματος.

Το Εφεδρικό Δυναμικό του Στρατού Ξηράς συνιστά μια άμεσα διαθέσιμη «δεξαμενή» εκπαιδευμένου προσωπικού, το οποίο είναι απαραίτητο για την επιτυχή κινητοποίηση σε περίπτωση εθνικής έκτακτης ανάγκης. Δεν θα ήταν υπερβολή να χαρακτηρίσουμε την Εφεδρεία ως τη «ραχοκοκαλιά» του Στρατού μας, αφού καλύπτει κρίσιμες θέσεις και ειδικότητες των Μονάδων.

Στην παρούσα ιστοσελίδα μπορείτε να ενημερωθείτε σε θέματα Επιστράτευσης, καθώς και συναφών διαδικασιών / υποχρεώσεων των εφέδρων. Η ενημέρωσή σας, θα περιστραφεί σε βασικά θέματα που αφορούν :

• Στην επιστρατευτική δομή της Χώρας.

• Στις υποχρεώσεις των εφέδρων σε περίοδο ειρήνης ή επιστράτευσης.

• Στη μετεκπαίδευση του Εφεδρικού Δυναμικού.

• Σε περιπτώσεις απαλλαγών και εξαιρέσεων από την υποχρέωση κατάταξης.

• Στα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την πληρωμή των Εφέδρων Αξκών και Οπλιτών, καθώς επίσης και των εξαιρούμενων από τις προσκλήσεις.

• Σε προϋποθέσεις για την προαγωγή των Εφέδρων Αξκών.

• Σε οδηγίες χειρισμού των επιστρατευτικών εντύπων που έχετε λάβει, ή θα λάβετε μελλοντικά.

• Στην επικοινωνία των ενδιαφερομένων με τους Φορείς της Επιστράτευσης, σε πανελλαδική κλίμακα.

    Αγαπητοί Έφεδροι,

    στο πλαίσιο που τα τελευταία έτη εγκαινιάσθηκε για μία νέα, δυναμική και αμφίδρομη σχέση Εφέδρου – Μονάδας, αναμένουμε την επικοινωνία μαζί σας για να βελτιώσουμε ό,τι έχουμε και να προσαρμοσθούμε / ανταπεξέλθουμε άμεσα στις απαιτήσεις / προκλήσεις του μέλλοντος.

    Ταξίαρχος Λύσανδρος Ξηρογιάννης Διευθυντής ΓΕΣ / Α4 (ΔΕΣ)