Διπλοματούχοι Οπλίτες (Ιατροί - Οδοντίατροι - Κτηνίατροι)