Τηλέφωνα ΔΕΠΣ - ΔΕΣ / Επιστρατευομένων Μεγάλων Μονάδων (ΕΜΜ)