Διεύθυνση Επιστράτευσης Α4

Χαιρετισμός Διευθυντή

Αγαπητοί Έφεδροι Αξιωματικοί και Οπλίτες,

Ο ρόλος του εφεδρικού δυναμικού του Στρατού Ξηράς, ως συστατικό στρατιωτικής ισχύος, αποτελεί αντικείμενο αναφοράς από σύστασης των Ενόπλων Δυνάμεων. Άλλωστε, η ιστορία έχει αποδείξει, ότι δεν υπήρξε ευρείας κλίμακας σύγκρουση τον 20ο αιώνα, πού να μην κλήθηκαν σταδιακά να συμμετάσχουν δυνάμεις εφεδρείας των χωρών πού ενεπλάκησαν.

Η χώρα μας, όπως γνωρίζετε, αντιμετωπίζει ουσιαστική απειλή και σε συνδυασμό με τα εκτεταμένα χερσαία σύνορα και τον μεγάλο αριθμό νήσων σε ευαίσθητες περιοχές, απαιτείται να στηρίξει την άμυνά της και στη δυνατότητα να κινήσει ένα εφεδρικό απόθεμα δυνάμεων. Επιπλέον, δεν είναι σε θέση, για οικονομικούς κυρίως λόγους, να διατηρεί σε ετοιμότητα το σύνολο της δύναμης πού είναι αναγκαία για την αντιμετώπιση της απειλής. Για αυτούς τους ουσιαστικούς αλλά και πολλούς άλλους λόγους επιβάλλεται η ανάγκη διατήρησης δυνάμεων εφεδρείας.

Η Επιστράτευση είναι ο μηχανισμός ο οποίος ενεργοποιεί – κινητοποιεί αυτές τις Δυνάμεις Εφεδρείας, για να μεταπέσει ο Στρατός μας στην εμπόλεμη κατάσταση και να μπορέσει να αντιμετωπίσει κάθε παρουσιαζόμενη απειλή.

Στην υπόψη ιστοσελίδα, η οποία αποτελεί και έναν δίαυλο επικοινωνίας μεταξύ μας, έχετε τη δυνατότητα να ενημερωθείτε για τα θέματα Επιστράτευσης, τις προβλεπόμενες διαδικασίες αλλά και τις υποχρεώσεις των εφέδρων. Πιο συγκεκριμένα μπορείτε να ενημερωθείτε για θέματα που αφορούν σε:

• επιστρατευτική δομή της χώρας

• υποχρεώσεις των εφέδρων σε περίοδο ειρήνης ή επιστράτευσης

• μετεκπαίδευση εφεδρείας

• περιπτώσεις απαλλαγών και εξαιρέσεων από την υποχρέωση κατάταξης

• απαιτούμενα δικαιολογητικά για την πληρωμή των εφέδρων

• απαιτούμενα δικαιολογητικά για την εξαίρεση από τις προσκλήσεις

• προϋποθέσεις για την προαγωγή των εφέδρων

• οδηγίες χειρισμού των επιστρατευτικών εντύπων

• τρόπους επικοινωνίας με φορείς της επιστράτευσης

Να θυμάστε, ότι για να αποκτήσει ο μηχανισμός επιστράτευσης τον επιβαλλόμενο αυτοματισμό των διαδικασιών και να ολοκληρωθεί γρήγορα και με απόλυτη επιτυχία, απαιτείται όλοι να γνωρίζουμε πολύ καλά τη δουλειά μας. Εμείς που αποτελούμε τους χειριστές του συστήματος κινητοποίησης αλλά και εσείς οι έφεδροι που θα κληθείτε.

Είμαστε πάντα στη διάθεσή σας να σας ενημερώσουμε σχετικά με την Επιστράτευση και να επιλύσουμε κάθε απορία σας.

Ταξίαρχος Θεόδωρος Δρακόπουλος, Διευθυντής ΓΕΣ/Α4 (ΔΕΣ)