Διεύθυνση Επιστράτευσης Α4

Χαιρετισμός Διευθυντή

Αγαπητοί Έφεδροι Αξιωματικοί και Οπλίτες
το εφεδρικό δυναμικό του Στρατού Ξηράς αποτελεί βασικό συστατικό της στρατιωτικής ισχύος των Ενόπλων Δυνάμεων, από τη σύστασή τους. Προς επίρρωση αυτού η ιστορία αποδεικνύει ότι σε όλες τις συγκρούσεις ευρείας κλίμακας του 20ου αιώνα, οι χώρες που συμμετείχαν ενέπλεξαν σταδιακά τις δυνάμεις εφεδρείας τους.
Η γεωστρατηγική θέση της πατρίδας μας, σε συνδυασμό με τα εκτεταμένα χερσαία και θαλάσσια σύνορα και του μεγάλου αριθμού νήσων σε ευαίσθητες περιοχές, επιβάλει τη διατήρηση αξιόμαχων Σχηματισμών, για τη διασφάλιση της εδαφικής της ακεραιότητας, οι οποίοι όμως φθάνουν στο 100% της στελέχωσής τους με την ένταξη εφέδρων.
Η Επιστράτευση είναι ο μηχανισμός ο οποίος ενεργοποιεί και κινητοποιεί το εφεδρικό δυναμικό, για τη μετάπτωση του Στρατού μας σε εμπόλεμη κατάσταση, για την αντιμετώπιση κάθε παρουσιαζόμενης απειλής.
Στην ιστοσελίδα της Διεύθυνσης, η οποία αποτελεί επιπρόσθετα και έναν δίαυλο επικοινωνίας μεταξύ μας, έχετε τη δυνατότητα να ενημερωθείτε για τα θέματα της Επιστράτευσης, τις διαδικασίες υλοποίησής της, αλλά και τις υποχρεώσεις των εφέδρων. Συγκεκριμένα μπορείτε να ενημερωθείτε για θέματα που αφορούν:
• Στην επιστρατευτική δομή της χώρας.
• Στις υποχρεώσεις των εφέδρων σε περίοδο ειρήνης ή επιστράτευσης.
• Στη μετεκπαίδευση εφεδρείας.
• Στις περιπτώσεις απαλλαγής και εξαίρεσης από την υποχρέωση κατάταξης και στα αντίστοιχα δικαιολογητικά που απαιτούνται.
• Στα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την αποζημίωση των εφέδρων.
• Στις προϋποθέσεις προαγωγής των εφέδρων.
• Στις οδηγίες χειρισμού των επιστρατευτικών εντύπων από τους έφεδρους.
• Στους τρόπους επικοινωνίας με φορείς της επιστράτευσης
Είναι εξαιρετικά σημαντικό να καταστεί ξεκάθαρο στη σκέψη όλων μας, τόσο των φορέων υλοποίησης της επιστράτευσης όσο και του ενεργού και εφεδρικού προσωπικού, ότι η απόλυτη γνώση των υποχρεώσεων και των ενεργειών που θα πρέπει να προβεί ο καθένας, στην περίπτωση επιστράτευσης, αποτελεί το κύριο συστατικό για την επιτυχή υλοποίησή της, γεγονός που θα διασφαλίσει τόσο την αποτροπή όσο και τα κυριαρχικά δικαιώματα της Πατρίδας μας.
Υπό το πρίσμα του Σωκράτη, που θεωρεί την Πατρίδα ως το υπέρτατο αγαθό για τον άνθρωπο «Μητρός τε και πατρός και των άλλων προγόνων απάντων τιμιώτερον εστίν η πατρίς και σεμνότερον και αγιώτερον και εν μείζονι μοίρα και παρά θεοίς και παρ’ ανθρώποις τοις νουν έχουσιν [Σωκράτης (Πλάτωνος Κρίτων, 51α, 51β)] (δηλαδή από τη μητέρα και τον πατέρα και όλους τους άλλους προγόνους, η πατρίδα είναι πράγμα πολυτιμότερον και σεβαστότερο και αγιότερο και ανώτερο και κατά τη γνώμη των θεών και κατά τη γνώμη των ανθρώπων που έχουν φρόνηση)» και στο πλαίσιο του κοινού σκοπού είμαστε στη διάθεσή σας.
Ταξίαρχος Παναγιώτης Χριστοδούλου Διευθυντής ΓΕΣ/Α4 (ΔΕΣ)