Διεύθυνση Επιστράτευσης Α4

Επικοινωνία

Μπορείτε να επικοινωνίσετε μαζί μας

Χρήσιμη διευθύνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (e-Mail)

 Ηλεκτρονική διεύθυνση (e-Mail) Α4 ΔΕΣ : des-mo(at)army(dot)gr

* Για τον περιορισμό της ανεπιθύμητης αλληλογραφίας οι διευθύνσεις δεν εμφανίζονται στην κανονική τους μορφή. Για να τις μετατρέψετε στην κανονική τους μορφή αντικαταστήστε όπου (at) με το σύμβολο @ και όπου (dot) με το σύμβολο της τελείας .