Διεύθυνση Επιστράτευσης Α4

Βιογραφικό Διευθυντή

Με απόφαση του ΓΕΣ στις 10 Μαρ 2023 ο Ταξίαρχος Θεόδωρος Δρακόπουλος τοποθετήθηκε Διευθυντής στη Διεύθυνση Επιστρατεύσεως (Α4) του ΓΕΣ.

Ο Ταξίαρχος Θεόδωρος Δρακόπουλος γεννήθηκε το 1968 στην Αθήνα.

Εισήλθε στη Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων το 1988 και αποφοίτησε το 1992 ονομασθείς Ανθυπολοχαγός Πεζικού.

Είναι απόφοιτος της Σχολής Επιτελών (ΣΧΕΠ), της Ανωτάτης Διακλαδικής Σχολής  Πολέμου (ΑΣΔΙΠΟ) και της Σχολής Εθνικής Άμυνας (ΣΕΘΑ). Είναι επίσης κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης στην «Κοινωνιολογία» του Πανεπιστημίου Κρήτης.

Κατά τη διάρκεια της στρατιωτικής του σταδιοδρομίας υπηρέτησε ως Διοικητής Υπομονάδας σε Μονάδες του όπλου του Πεζικού, ως Υποδιοικητής και Διοικητής Τάγματος Πεζικού, ως Διοικητής Συντάγματος Πεζικού, ως επιτελής και επιτελάρχης Σχηματισμού και ως Τμηματάρχης και Υποδιευθυντής Διευθύνσεως του Γενικού Επιτελείου Στρατού.

Έχει τιμηθεί με όλα τα προβλεπόμενα παράσημα, μετάλλια και διαμνημονεύσεις.

Ομιλεί αγγλικά και γαλλικά.

Ο Ταξίαρχος Θεόδωρος Δρακόπουλος είναι παντρεμένος και έχει δύο γιούς.