Διεύθυνση Επιστράτευσης Α4

Υποχρεώσεις Κατόχων

Οδηγίες Συμπλήρωσης Δελτίου Αλλαγής Στοιχείων

Κάθε φορά που σας επιδίδεται νέα ΕΣΕ θα λαμβάνετε ταυτόχρονα και «Δελτίο Αλλαγής Στοιχείων».

Όταν τροποποιηθούν οποιαδήποτε στοιχεία από αυτά που αναγράφονται στην ΕΣΕ, να συμπληρώσετε το Δελτίο Αλλαγής Στοιχείων με τα νέα στοιχεία, να το ταχυδρομήσετε χωρίς γραμματόσημο και χωρίς να το τοποθετήσετε σε φάκελο.

Πριν το αποστείλετε, να συμπληρώσετε (αν απαιτείται) τυχόν ιδιαίτερα στοιχεία για το όχημα / μηχάνημα που αναγράφονται στο πίσω τμήμα του, όπως : Τύπο αμάξης (κοινό, ανατρεπόμενο, γερανοφόρο), ύπαρξη αγκίστρου ή πλάκας επικαθήσεως (για ρυμουλκά), συρόμενο ή επικαθήμενο (για ρυμουλκούμενα) κ.λπ.