Διεύθυνση Επιστράτευσης Α4

Τηλέφωνα Τμημάτων ΓΕΣ/Α4 (ΔΕΣ)

ΑΑ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ EMAIL
1 ΓΕΣ/Α4 (ΔΕΣ) 2106553767 str-ges-des@army.gr
2 ΓΕΣ/Α4 (ΔΕΣ) ( ΓΙΑ ΙΣΤΟΤΟΠΟ & ΕΦΑΡΜΟΓΗ efedros.army.gr) 2106553753 des-mo@army.gr