Διεύθυνση Επιστράτευσης Α4

Υποχρεώσεις Έφεδρων Οπλιτών

Υποχρεώσεις σε Περίοδο Ειρήνης

Ο έφεδρος, μετά την απόλυσή του από το Στράτευμα, εντάσσεται στην Εφεδρεία και λαμβάνει το Ειδικό Φύλλο Πορείας (ΕΦΠ), το οποίο έχει χρώμα :

 • ΠΡΑΣΙΝΟ, για την τοποθέτησή του αρχικά σε μια Μονάδα, με τα καθήκοντα και την ειδικότητα που κατείχε κατά τη διάρκεια της στρατιωτικής του θητείας.
 • ΛΕΥΚΟ, με το οποίο τίθεται σε κατάσταση αναμονής για μελλοντική τοποθέτησή του σε κάποια Μονάδα, ανάλογα με τις ανάγκες που θα προκύψουν.

Οδηγίες και Υποχρεώσεις σε Περίοδο Επιστράτευσης

Η πρόσκληση του εφέδρου, σε περίπτωση Επιστράτευσης, μπορεί να γίνει με ανακοίνωση στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης (ραδιόφωνο, τηλεόραση, εφημερίδα, διαδίκτυο), με τοιχοκόλληση Προκηρύξεων ή με την επίδοση Φύλλου Ατομικής Πρόσκλησης (ΦΑΠ).

Εάν η ανακοίνωση γίνει με τα Μέσα Ενημέρωσης του κοινού, τότε ο έφεδρος θα κληθεί με μια από τις συνθηματικές λέξεις που υπάρχουν στο επάνω μέρος του ΕΦΠ, όπως :

 • Το χρώμα του ΕΦΠ.
 • Το γράμμα Ω μαζί με έναν (1) αριθμό.
 • Τον κωδικό αριθμό της Μονάδας, που αποτελείται από δύο (2) γράμματα με έναν (1) τετραψήφιο αριθμό.

Για να διαπιστώσει ότι καλείται, πρέπει να εξετάσει εάν οι ανακοινώσεις συμπεριλαμβάνουν ένα (1) από τα παραπάνω συνθηματικά.

Σε περίπτωση που επιστρατεύεται πρέπει να λάβει υπόψη του τα παρακάτω:

 • Το χρόνο που θα έχει στη διάθεσή του για να τακτοποιήσει τις άμεσες οικογενειακές του υποθέσεις.
 • Να μελετήσει με προσοχή τις συνοπτικές οδηγίες, που είναι γραμμένες στο ΕΦΠ.
 • Κατά την αναχώρηση για τη Μονάδα, να πάρει μαζί του οπωσδήποτε :
  • — Τροφή για δύο (2) ημέρες (ξηρά τροφή).
  • — Την Αστυνομική του Ταυτότητα
  • — Τα επιστρατευτικά του έγγραφα.
  • — Την Άδεια Οδήγησης Αυτοκινήτου (εάν έχει).
  • — Ένα (1) μικρό σακίδιο με τα προσωπικά του είδη.
 • Να αναχωρήσει αμέσως για τη Μονάδα, που αναγράφεται στο ΕΦΠ ή ΦΑΠ, για να μπορέσει να παρουσιασθεί έγκαιρα. Για το σκοπό αυτό, μπορεί να χρησιμοποιήσει οποιοδήποτε συγκοινωνιακό μέσο σε συνδυασμό με τα αποκόμματα εισιτηρίων που είναι στο ΕΦΠ του. Οδηγίες για την συμπλήρωση και χρησιμοποίηση των εισιτηρίων του ΕΦΠ υπάρχουν στο πίσω μέρος των εισιτηρίων.
 • Σε περίπτωση που δυσκολεύεται να μετακινηθεί γρήγοραπρος τη Μονάδα του, να παρουσιασθεί στο ΣΠΕ ή ΧΣΕ που αναγράφεται στις «Οδηγίες για την Κίνησή σου» που ευρίσκονται στο εμπρός μέρος του ΕΦΠ, ή του ΦΑΠ, προκειμένου από εκεί να προωθηθεί στη Μονάδα του. Εάν βρίσκεται μακριά από το ΣΠΕ ή ΧΣΕ πρέπει να παρουσιασθεί στο πλησιέστερο Φρουραρχείο ή Αστυνομική Αρχή, προκειμένου να διευκολυνθεί κατά την κίνησή του.