Διεύθυνση Επιστράτευσης Α4

Γενικά

Για οποιαδήποτε πληροφορία και αναλόγως του Νομού που διαμένουν μόνιμα οι έφεδροι, μπορούν να επικοινωνούν με τις Μονάδες Επιστράτευσης (ΜΕ) στις οποίες υπάγονται. Επίσης, μπορούν να επικοινωνούν στο e-mail της Διεύθυνσης Επιστράτευσης του Γενικού Επιτελείου Στρατού str-ges- des(at)army(dot)gr και για θέματα του ιστοτόπου και της ηλεκτρονικής εφαρμογής αποστολής- ειδοποίησης εφέδρου efedros.army.gr στο e-mail: des-mo(at)army(dot)gr.

Σε περίπτωση οποιασδήποτε επικοινωνίας με τα αρμόδια όργανα Επιστράτευσης είναι απαραίτητη η γνωστοποίηση, πέραν του ονοματεπωνύμου και του Στρατιωτικού Αριθμού (ΣΑ).

ΠΡΟΣΟΧΗ: Σε περίπτωση αλλαγής της διεύθυνσης διαμονής , για οποιονδήποτε λόγο, οι έφεδροι οφείλουν να επικοινωνούν ΑΜΕΣΑ με τη Μονάδα Επιστράτευσης, για να δηλώσουν τη νέα διεύθυνσή τους.

Παρακαλούμε, όπως μας αποστείλετε τυχόν προτάσεις – ιδέες για αναβάθμιση -εμπλουτισμό του ιστοτόπου στο e-mail: des-mo(at)army(dot)gr.