Διεύθυνση Επιστράτευσης Α4

Τηλέφωνα ΔΕΠΣ – ΔΕΣ / Επιστρατευομένων Μεγάλων Μονάδων (ΕΜΜ)

ΑΑ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ EMAIL
1 ΔΥΒ/ΔΕΠΣ 2106659060 depsdyb2eg@army.gr
2 ΑΣΔΕΝ/ΔΕΣ 2107675153 asden_b2@army.gr
3 Γ’ΣΣ/ΔΕΠΣ 2310884489 depsa-ss-3o-eg@army.gr
4 Δ’ΣΣ/ΔΕΠΣ 2541034155 dss-deps@army.gr