Διεύθυνση Επιστράτευσης Α4

Οργάνωση (Οργανόγραμμα)

 

Η οργανωτική δομή των Φορέων Επιστράτευσης περιλαμβάνει:

  • == Τη Διεύθυνση Επιστράτευσης (ΔΕΣ) Α4 του Γενικού Επιτελείου Στρατού.
  • == Τις Διευθύνσεις Επιστράτευσης (ΔΕΣ) και τις Διοικήσεις Επιστράτευσης (ΔΕΠΣ).
  • == Τις Μονάδες Επιστράτευσης (ΜΕ), οι οποίες εκτελούν το κυρίως επιστρατευτικό έργο και βρίσκονται διεσπαρμένες σε όλη την ελληνική επικράτεια.

Σε κάθε ΜΕ, ανάλογα με τη θέση της, τον πληθυσμό της περιοχής και τις γεωγραφικές ιδιαιτερότητες, έχει ανατεθεί η παρακολούθηση της εφεδρείας κάποιου επιστρατευτικού διαμερίσματος (ενός ή περισσοτέρων Νομών) και το έργο της συγκρότησης / ενεργοποίησης αριθμού Μονάδων.